Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 16 2014

martuchaaa
7225 b1a4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatilde tilde

November 11 2014

8653 638f
martuchaaa
martuchaaa
1056 3ebc 500
Reposted fromjulliett julliett viaeternaljourney eternaljourney
martuchaaa

NIEKTÓRE ROZDZIAŁY TRZEBA ZAMKNĄĆ. TAK PO PROSTU. BO NADSZEDŁ CZAS.

Reposted fromtereseek tereseek viaolawie olawie
martuchaaa
3898 d7eb 500
Reposted frompesy pesy viatilde tilde
martuchaaa
Tutaj wcale nie chodzi o szaleńczą miłość i super nagłe zakochanie. Nie chodzi o to, żeby porzucił dla mnie całe swoje dotychczasowe życie i każdą minutę spędzał ze mną. Nie chodzi o to, że ma zjadać ze mną każdy posiłek i zapomnieć o tym, że ma jakieś tam koleżanki. Nie chodzi też o to, że ma zmienić tryb swojej codzienności i olać swoje pasje i wypełniacze czasu. Zupełnie nie o to chodzi.

Chodzi o to, żeby wieczorem, przed snem pomyślał, że dobrze widzieć mój uśmiech. Żeby stojąc w długim korku po skończonych zajęciach przypomnieć sobie ciche rozmowy. Żeby między siłownią, a obiadem napisać smsa, że jednak zjadłby mój deser. Żeby wiedział, że jemu zawdzięczam mój błysk w oku. I że lubię go trochę bardziej. Żeby czasem stwierdził, że chce się ze mną spotkać i ten czas jest cenny. Żebym wśród kolegów nie była tylko „koleżanką”, a wśród koleżanek „kolejną”. Żebym była coraz bliżej niego, tak jak on jest coraz bliżej mnie.

Chcę być częścią jego świata. Nie całością.

— zapiski bardzo prywatne; gwiazdeczka.soup.io [proszę uprzejmie o nie kopiowanie na milion różnych stron, forów etc.!]
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viapomruki pomruki
martuchaaa
Reposted fromroads roads viatilde tilde
martuchaaa
2228 a651 500

November 09 2014

martuchaaa
5224 80bd 500
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viakama1110 kama1110
5987 3887
Reposted fromyamigirl yamigirl viakama1110 kama1110
martuchaaa

Mężczyźni to tchórze, nie chcą widzieć prob­lemów, chcą wie­rzyć, że wszys­tko jest dobrze. 


— Eric-Emmanuel Schmitt
Reposted fromdusix dusix

November 08 2014

martuchaaa
Mam już taki charakter, że aby coś zrozumieć, muszę najpierw spróbować to zepsuć.
— Haruki Murakami "Norwegian Wood"
Reposted frommissljud missljud viatake-care take-care

November 02 2014

listopad to połączenie wszystkich poniedziałków roku
— (via zyjee-cicho-krwawiac)
Reposted frompengin pengin viaTeardrops Teardrops
martuchaaa
Nie będzie żadnych łez na pustych peronach
Najmniejszych gestów nie potrafimy wykonać
To zbyt pretensjonalne, to zbytek, to fetysz
Powiedzieć ot tak "żegnaj" i stać się nieobecnym
Odejść z codzienności, porzucić czas wspólny
A w gruncie rzeczy bać się nie mówiąc "spróbujmy"
Tchórzymy wspólnie i wspólnie uciekamy
Przed zagadką jutra, czasem przed namiętnościami
Stawiamy ściany przed konsekwencjami
Nie mamy sił ich burzyć, powoli umieramy
— eldo
martuchaaa
... obojętność była również jedyną moją ochroną przed rozstrojem nerwowym, przed strachem i poczuciem winy.
— Franz Kafka, List do ojca
martuchaaa
Reposted fromweightless weightless viatilde tilde
martuchaaa
7011 a364 500
Reposted fromhermina hermina viajointskurwysyn jointskurwysyn

October 26 2014

martuchaaa
0419 0ef0 500
Reposted fromMadridista Madridista viahestjapa hestjapa

October 03 2014

martuchaaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl